Cách xác định nhanh hạn sử dụng (Shelf Life) của sản phẩm

Thumbnail

Ngày nay, khi chọn mua một sản phẩm, chúng ta thường quan tâm đến hạn sử dụng (Shelf Life) của nó. Vậy hạn sử dụng là gì? Làm thế nào để xác định hạn sử dụng một cách chính xác và nhanh chóng?

Hạn sử dụng là gì?

Hạn sử dụng là cam kết của nhà sản xuất với khách hàng về thời gian sản phẩm có thể sử dụng an toàn. Đây là mốc thời gian mà sau đó, sản phẩm không được phép lưu thông. Các sản phẩm như thực phẩm, mỹ phẩm, dược phẩm và nhiều loại hàng hóa khác đều cần ghi rõ hạn sử dụng trên bao bì.

Tuy nhiên, việc xác định hạn sử dụng hợp lý là một thách thức. Nếu để hạn ngắn quá, hàng hóa còn tốt nhưng đã bị trả về từ nhà phân phối. Nếu để hạn dài quá, khi khách hàng mua về, sản phẩm có thể đã hư hỏng. Vì vậy, nhẹ thì bị phản ánh, nặng thì mất đi lòng tin của khách hàng.

Làm thế nào để xác định hạn sử dụng?

Có nhiều phương pháp để xác định hạn sử dụng của sản phẩm. Tuy nhiên, trong bài viết này, chúng ta sẽ giới thiệu ba phương pháp phổ biến nhất.

Cách 1: Dựa trên hạn sử dụng của sản phẩm tương tự

Nếu sản phẩm A giống với sản phẩm B đã có trên thị trường, chúng ta có thể ước tính hạn sử dụng của chúng sẽ tương tự nhau. Tuy nhiên, cần chú ý một số điểm sau:

  • Sản phẩm A và B phải giống nhau về quy trình sản xuất và nguyên liệu.
  • Cần kiểm tra đối chứng bằng cách lưu trữ hai sản phẩm này cùng một môi trường và kiểm tra sự suy thoái của chúng. Nếu quá trình suy thoái của sản phẩm A và đối chứng B giống nhau, hai sản phẩm này có thể coi là có hạn sử dụng tương tự.

Cách 2: Gia tốc nhiệt

Phương pháp gia tốc nhiệt là một phương pháp phổ biến để đo tốc độ suy thoái của sản phẩm. Với phương pháp này, chúng ta có thể tính toán hạn sử dụng nhanh chóng. Công thức tính toán dựa trên giá trị Q10, một hằng số cho biết sự thay đổi của sản phẩm theo mỗi 10°C tăng nhiệt độ.

Cách 3: Sử dụng mô hình toán học

Việc sử dụng mô hình toán học cũng là một cách tiện lợi để tính toán hạn sử dụng của sản phẩm. Mỗi sản phẩm sẽ có một mô hình toán học riêng, do đó, phương pháp này không phổ biến như phương pháp gia tốc nhiệt. Công thức tính toán dựa trên thử nghiệm của Hiệp hội nghiên cứu xay bột và nướng tại Anh.

Kết luận

Xác định hạn sử dụng là một vấn đề quan trọng trong việc sản xuất và tiêu thụ hàng hóa. Các phương pháp như dựa trên sản phẩm tương tự, gia tốc nhiệt và sử dụng mô hình toán học đều có thể giúp chúng ta xác định hạn sử dụng một cách chính xác và nhanh chóng.

Việc xác định hạn sử dụng không chỉ đảm bảo chất lượng sản phẩm, mà còn mang lại sự an tâm cho khách hàng.