Giá trị sử dụng (tính hữu dụng) của sản phẩm

Thumbnail

Sản phẩm có giá trị sử dụng không chỉ đơn thuần phụ thuộc vào công dụng của nó, mà còn phụ thuộc vào nhu cầu xã hội. Nếu không có nhu cầu về một giá trị sử dụng, dù sản phẩm có công dụng cũng không mang lại giá trị sử dụng.

Đối với người tiêu dùng, khi mua hàng hóa, họ không chỉ đơn thuần muốn sản phẩm, mà còn muốn mua những trải nghiệm, những cảm giác. Giá trị sử dụng là sự cảm nhận của mỗi cá nhân về sự thỏa mãn nhu cầu và sự thích thú thông qua việc sử dụng một sản phẩm hay dịch vụ.

Thuộc tính công dụng và phần mềm của sản phẩm

Giá trị sử dụng của sản phẩm phụ thuộc vào thuộc tính công dụng và thuộc tính được thụ cảm bởi người tiêu dùng.

Thuộc tính công dụng

Thuộc tính công dụng của sản phẩm được tạo ra bởi chất thể của sản phẩm, do đặc tính kỹ thuật của sản phẩm qui định. Đây được gọi là phần cứng của sản phẩm và là một phần quan trọng tạo nên giá trị sử dụng.

Thuộc tính được thụ cảm bởi người tiêu dùng

Thuộc tính được thụ cảm bởi người tiêu dùng là những gì mà người tiêu dùng cảm thấy có ở sản phẩm, được tạo ra nhờ dịch vụ bán và sau khi bán. Đây được gọi là phần mềm của sản phẩm. Người tiêu dùng có thể mua sản phẩm không chỉ vì đặc tính kỹ thuật và khả năng phục vụ, mà còn vì cảm giác sang trọng phù hợp với địa vị xã hội hay những cảm giác thích thú riêng của họ.

Thực tế kinh doanh cho thấy thuộc tính được thụ cảm bởi người tiêu dùng là một yếu tố quan trọng tạo nên giá trị sử dụng của sản phẩm. Đây là điều mà các doanh nghiệp cần chú ý khi đưa sản phẩm của mình vào thị trường.

Yếu tố ảnh hưởng đến giá trị sử dụng

Giá trị sử dụng của sản phẩm còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau như lượng cung cấp và nhu cầu, sức mua, ý muốn sẵn sàng mua. Nếu cung cấp ít hơn nhu cầu, phần mềm của sản phẩm sẽ tăng lên. Ngược lại, nếu cung cấp lớn hơn nhu cầu, phần mềm của sản phẩm sẽ giảm đi và giá trị sử dụng cũng giảm theo.

Đánh giá giá trị sử dụng của sản phẩm

Giá trị sử dụng của sản phẩm được đánh giá bằng lượng hàng bán ra. Do đó, ta có thể nói rằng giá trị sử dụng là một hàm số của lượng hàng tiêu thụ của sản phẩm.

GS = f (X1 , X2 … XS)

Trong đó X1 , X2 , XS là lượng hàng tiêu thụ của các loại sản phẩm thứ 1, 2, và thứ s.

Dựa vào các chỉ tiêu chất lượng sản phẩm, chúng ta có thể nhận biết được công dụng cơ bản của sản phẩm, các đặc điểm về kết cấu hình dáng, kích thước, điều kiện sử dụng, thông số kỹ thuật và các chỉ tiêu kinh tế của sản phẩm. Còn qua các thuộc tính của sản phẩm, chúng ta có thể biết được lĩnh vực các nhu cầu được thỏa mãn, mức cụ thể của các nhu cầu, các thuộc tính được thụ cảm bởi người tiêu dùng và chi phí để thỏa mãn nhu cầu.

Người tiêu dùng luôn mong muốn đạt được giá trị sử dụng tối đa với chi phí bỏ ra là tối thiểu.

Với những khía cạnh trên, ta có thể hiểu rằng giá trị sử dụng của sản phẩm phụ thuộc vào nhiều yếu tố và cần được đánh giá một cách tổng quát và chi tiết để đảm bảo sự hài lòng của người tiêu dùng.