Cẩm nang chẩn đoán bệnh cây – P3: Quy trình chuẩn đoán

Thumbnail

Cẩm nang chẩn đoán bệnh cây ở Việt Nam - Phần giới thiệu

Trong phần tiếp theo của loạt bài viết “Cẩm nang chẩn đoán bệnh cây”, chúng ta sẽ tìm hiểu về quy trình chuẩn đoán bệnh cây. Quy trình này có các bước quan trọng cần được tuân thủ để đảm bảo chẩn đoán chính xác và hiệu quả.

Các bước chính trong quy trình chẩn đoán bệnh hại cây trồng là:

 • Thu thập mẫu bệnh ngoài đồng ruộng
 • Kiểm tra mẫu bệnh thu thập được trong phòng thí nghiệm
 • Lây bệnh nhân tạo
 • Chẩn đoán bệnh

Các bước này rất quan trọng và sẽ được minh họa trong hình dưới đây:

Sơ đồ quy trình chuẩn đoán bệnh hại cây trồng

Nghiên cứu cụ thể quy trình chuẩn đoán bệnh hại cây trồng

Trong phần này, chúng ta sẽ tìm hiểu về hai nghiên cứu cụ thể được thực hiện để minh họa quy trình chẩn đoán:

Chẩn đoán nguyên nhân gây bệnh thối nõn dứa – Phytophthora nicotianae

Nghiên cứu này tập trung vào việc chẩn đoán nguyên nhân gây bệnh thối nõn dứa. Quy trình chẩn đoán được minh họa qua các bước sau:

Các bước phân lập, làm thuần và lây bệnh nhân tạo nấm gây thối nõn dứa, Phytophthora nicotianae

Các bước phân lập, làm thuần và lây bệnh nhân tạo nấm gây thối nõn dứa, Phytophthora nicotianae

Điều tra một phức hợp bệnh – héo trên gừng do vi khuẩn và nấm Fusarium

Nghiên cứu này tập trung vào điều tra một phức hợp bệnh héo trên gừng do vi khuẩn và nấm Fusarium. Bệnh héo trên gừng gây ra thiệt hại nghiêm trọng và đã được nghiên cứu một cách chi tiết để tìm ra nguyên nhân và tìm cách đối phó.

Thảo luận với nông dân về bệnh héo trên gừng

Nghiên cứu này đã chứng minh rằng bệnh héo trên gừng do vi khuẩn và nấm Fusarium gây ra. Các bước và phương pháp chẩn đoán được minh hoạ qua các hình ảnh cụ thể và mô tả chi tiết.

Cuốn cẩm nang này được sắp xếp thành các phần sau:

 • Phần 1: Phần giới thiệu
 • Phần 2: Tổng quát về sức khỏe thực vật và các yếu tố ảnh hưởng
 • Phần 3: Quy trình chẩn đoán tác nhân gây bệnh trong phòng thí nghiệm và ngoài đồng ruộng
 • Phần 4: Các triệu chứng bệnh cây
 • Phần 5: Quy trình và thiết bị làm việc trên đồng ruộng
 • Phần 6: Quy trình và thiết bị làm việc trong phòng thí nghiệm
 • Phần 7: Giới thiệu sơ lược về phân loại nấm
 • Phần 8: Các phương pháp lây bệnh nhân tạo
 • Phần 9: Quản lý bệnh hại tổng hợp
 • Phần 10: Các bệnh do nấm có nguồn gốc từ đất
 • Phần 11: Các bệnh thường gặp trên một số cây trồng có ý nghĩa kinh tế
 • Phần 12: Ảnh hưởng sức khỏe từ nấm gây bệnh
 • Phần 13: Thiết kế, xây dựng và vận hành các phòng thí nghiệm và nhà lưới dùng cho chẩn đoán
 • Phần 14: Phụ lục về cách làm que cấy dẹp, sức khỏe an toàn trong công việc, cũng như các công thức nấu môi trường, các phương pháp khử trùng, và các phương pháp lưu giữ mẫu nấm.

Mời các bạn tiếp tục theo dõi loạt bài viết về cẩm nang chẩn đoán bệnh cây để hiểu rõ hơn về quy trình chẩn đoán và cách phòng tránh các bệnh hại cây trồng.