Top 10 đoạn văn tiếng Anh về thói quen ăn uống hay nhất

Thumbnail

Tiếng Anh

Một thói quen kỳ lạ mà anh trai tôi có là uống sữa trước khi đi thi. Thường thì anh ấy rất lười uống sữa, nhưng trước khi đi thi, anh ấy luôn uống một hộp sữa. Khi còn nhỏ, gia đình chúng tôi không có điều kiện để uống sữa hàng ngày, nên chúng tôi chỉ được uống sữa trước khi đi thi. Vì sao thế? Bởi vì cả anh trai và tôi tin rằng uống sữa sẽ làm cho chúng ta thông minh hơn. Vậy nên trước khi thi, chúng tôi uống sữa để trở nên thông minh hơn.

Có một lần anh trai tôi đi thi mà không uống sữa. Thật ngẫu nhiên, bài thi ngày đó anh ấy đạt điểm kém. Từ đó, anh ấy luôn uống sữa trước khi đi thi. Khi tôi lớn lên, gia đình tôi cải thiện được điều kiện sống. Bây giờ, tôi có thể uống sữa hàng ngày, nhưng anh trai tôi vẫn giữ thói quen cũ. Anh ấy vẫn chỉ uống sữa trước khi đi thi. Đôi khi, hộp sữa không giúp anh ấy trở nên thông minh hơn, nhưng nhờ nó, anh trai tôi cảm thấy tự tin hơn.

Bạn có thói quen thú vị nào không? Nếu có, hãy chia sẻ với chúng tôi.

Tiếng Việt

Anh tôi có một thói quen kỳ lạ đó là uống sữa trước khi đi thi. Bình thường, anh ấy rất lười uống sữa, nhưng trước khi đi thi, anh ấy luôn uống một hộp sữa. Khi chúng tôi còn nhỏ, gia đình tôi không có điều kiện để uống sữa hàng ngày, nên chúng tôi chỉ được uống sữa trước khi đi thi. Vì tôi và anh trai mình tin rằng uống sữa sẽ làm cho chúng ta thông minh hơn. Vậy nên trước khi thi, anh ấy luôn uống sữa để trở nên thông minh hơn.

Có một ngày, anh trai tôi đi thi mà không uống sữa. Trùng hợp, bài thi ngày hôm đó đạt điểm kém. Từ đó, trước khi đi thi, anh ấy luôn uống sữa. Sau này, khi tôi lớn lên và gia đình cải thiện điều kiện sống, tôi có thể uống sữa hàng ngày, nhưng anh trai tôi vẫn giữ nguyên thói quen cũ. Anh ấy vẫn chỉ uống sữa trước khi đi thi. Đôi khi, hộp sữa không có tác dụng giúp anh ấy trở nên thông minh hơn, nhưng nhờ nó, anh trai tôi cảm thấy tự tin hơn.

Bạn có thói quen thú vị nào không? Hãy chia sẻ với chúng tôi.