Đặc điểm và cấu tạo mạng điện trong nhà

Thumbnail

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về đặc điểm và cấu tạo mạng điện trong nhà. Điều này rất quan trọng để hiểu cách mạng điện hoạt động trong gia đình chúng ta. Hãy cùng tìm hiểu nào!

I. Đặc điểm và yêu cầu của mạng điện trong nhà

1. Đặc điểm của mạng điện trong nhà

a) Điện áp của mạng điện trong nhà

Mạng điện trong nhà là loại mạng điện có điện áp thấp, nhận điện năng từ mạng phân phối để cung cấp điện cho các thiết bị điện trong gia đình.

b) Thiết bị điện trong nhà

Thiết bị điện trong nhà rất đa dạng, từ bóng đèn, nồi cơm, bàn là, quạt điện và nhiều hơn nữa. Mỗi thiết bị điện tiêu thụ một lượng điện năng khác nhau hoặc có công suất khác nhau.

c) Sự phù hợp điện áp giữa thiết bị và mạng điện

Thiết bị điện trong nhà phải có điện áp định mức phù hợp với điện áp của mạng điện. Các thiết bị điện và các đồ dùng điện phải có điện áp định mức phù hợp với mạng điện. Tuy nhiên, các thiết bị đóng-cắt, bảo vệ và điều khiển có thể có điện áp định mức lớn hơn điện áp mạng điện.

2. Yêu cầu mạng điện trong nhà

  • Đảm bảo cung cấp đủ điện cho các thiết bị.
  • Đảm bảo an toàn cho người sử dụng và ngôi nhà.
  • Dễ kiểm tra và sửa chữa.
  • Sử dụng thuận tiện, chắc chắn và đẹp.

II. Cấu tạo mạng điện trong nhà

Cấu tạo mạng điện trong nhà đơn giản gồm:

  • Mạch chính: Từ mạng điện phân phối đi vào trong nhà thông qua công tơ điện.
  • Mạch nhánh: Rẽ ra từ mạch chính để cung cấp điện độc lập cho các thiết bị. Các mạch nhánh này mắc song song với nhau để có thể kiểm soát độc lập.
  • Thiết bị đóng cắt và bảo vệ, bảng điện, sứ cách điện …

Ngoài lý thuyết về đặc điểm và cấu tạo mạng điện trong nhà, bạn học sinh cũng có thể tham khảo lời giải cho bài tập Công nghệ 8 bài 50 tại đây.

Câu 1: Đặc điểm của mạng điện trong nhà có gì?

A. Điện áp của mạng điện trong nhà
B. Đồ dùng điện của mạng điện trong nhà
C. Sự phù hợp điện áp giữa các thiết bị, đồ dùng điện với điện áp của mạng điện
D. Cả 3 đáp án trên

Câu 2: Ở Việt Nam, mạng điện trong nhà có cấp điện áp là?

A. 220V B. 110V C. 380V D. Đáp án khác

Câu 3: Đồ dùng điện của mạng điện trong nhà có gì?

A. Rất đa dạng
B. Công suất điện của các đồ dùng điện rất khác nhau
C. Cả A và B đều đúng
D. Cả A và B đều sai

Câu 4: Mạng điện trong nhà có mấy yêu cầu?

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

Câu 5: Cấu tạo mạng điện trong nhà gồm mấy phần?

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

Câu 6: Mạng điện trong nhà có mấy loại mạch?

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Câu 7: Mạch chính có gì?

A. Dây pha
B. Dây trung tính
C. Dây pha và dây trung tính
D. Dây pha hoặc dây trung tính

Câu 8: Phát biểu nào đúng khi nói về mạch nhánh?

A. Mắc song song với nhau
B. Cung cấp điện tới các đồ dùng điện
C. Có thể điều khiển độc lập
D. Cả 3 đáp án trên

Câu 9: Hệ thống điện quốc gia gồm?

A. Nhà máy điện
B. Đường dây truyền tải
C. Trạm biến áp, phân phối và đóng cắt
D. Cả 3 đáp án trên

Câu 10: Hệ thống điện quốc gia truyền tải điện năng từ nhà máy điện đến?

A. Các nhà máy, xí nghiệp
B. Các nông trại
C. Các khu dân cư
D. Cả 3 đáp án trên